Côte de Beaune, Bourgogne.

Clos du Moulin aux Moines

Le Clos du Moulin aux Moines ligger i hjärtat av Côte de Beaune, med vingårdar i Pommard, Auxey-Duresses och i Monthelie. Marken började brukas som vingårdar redan år 862 av munkar.

2008 köpte familjen Andrieu marken. Stéphane och Jordane Andrieu, far och son, samlade ett team människor omkring sig som alla delar värderingarna om att återskapa det naturliga jordbruket och att göra vin som är frukten av terroiren och en hållbar produktion.

Genom att kombinera modernt anpassade ekologiska och biodynamiska principer, men som härstammar från samma principer som munkarna på 1000-talet använde, har man sett hur den biologiska mångfalden sakta återvänder. Tack vare en naturlig och levande jordmån har gamla vinrankor återfått sin naturliga livskraft, vilket är tydligt i Le Clos du Moulin aux Moines uttrycksfulla, terroirdrivna viner.

“Det finns inga hemligheter i vårt arbete. Ett fantastiskt vin förutsätter fantastiska druvor. Huvudfokus ligger alltid i vingården. Biologisk mångfald gynnar vinrankornas möjligheter att tillgodogöra sig all den mineraliska rikedom som finns i våra jordar. Resultatet, enastående frukt, befrämjar vår vinmakningsprincip som är minsta möjliga intervention och användning av naturligt förekommande jäst.”

Inom appellationen Pommard odlar man enbart Pinot Noir. Pommard brukar nämnas som den appellation i Bourgogne där vinerna är färgintensiva, kraftiga med lång livslängd.
Albert & Lily representerar Clos du Moulin aux Moines Pommard med vinet 2013 Clos Orgelot Monopole Premier Cru.

I Auxey-Duresses producerar man både vitt och rött vin och bara ett fåtal producenter finns kvar i denna appellation som bildades 1937.
Albert & Lily representerar här Clos du Moulin aux Moines med ett rött vin Auxey-Duresses Vieilles Vignes Monopole 2013.

Albert & Lily representerar också producenten med ytterligare tre viner:
2014 Pernand-Vergelesses Les Combottes som är ett mineraldrivet, aromatiskt vitt vin och som med lagring utvecklar ännu mer av komplex mineralitet och toner av rostad mandel,
Bourgogne Clos de La Perriere Monopole, ett rött vin fullt av charmig frukt, redo att drickas nu eller spara 2-5 år, och Bourgogne Clos de La Perriere, vitt vin av 100% chardonnay.

Viner från Clos du Moulin aux Moines