Crozes-Hermitage, Norra Rhône.

Domaine Aléofane – Natacha Chave

Natacha Chave växte upp i norra Rhonedalen. Hennes föräldrar bestämde sig för att förverkliga sin dröm om att arbeta med vinodling. Under det tidiga 70-talet köpte de några få hektar mark inom appelationen Crozes-Hermitage i Rhône-dalen i Frankrike. Av marken de köpte användes då bara en liten del för vinodling, resten var planterad med fruktträd. Undan för undan omplanterade man marken, och skördarna såldes till den då största vinproducenten i Crozes-Hermitage kooperativet Cave de Tain. 1983 började så familjen investera i utrustning och vinkällare för att kunna producera eget vin, och 1996 släpptes den första årgången under eget namn Domaine Yann Chave. Natachas bror tog sedan över produktionen, eftersom Natacha var besluten att förverkliga sin egen dröm: att studera filosofi. Under studietiden arbetade hon extra i både i familjens vingård och hos andra vinmakare i regionen. Natacha insåg då att hon trots allt ville fortsätta i föräldrarnas fotspår, men ändå göra något eget.

2004 fick Natacha Chave möjligheten att ta över mark i St. Joseph norr om Crozes-Hermitage. Av frukten från den 1.3 hektar stora vingården producerade hon 2006 den första årgången under det egna namnet Domaine Alèofane. Redan denna första årgång blev uppmärksammad av Robert Parker, och en av världens mest tongivande vinkritiker Jancis Robinson värderade Domaine Alèofanes St. Joseph betydligt högre än flera andra etablerade producenters uttryck för Rhône. Natacha Chave har sedan dess nämnts flera gånger, bland annat i den prestigefulla Decanter magazine, som en av de mest lovande i den nya generationen av vinmakare i norra Rhône.

2007 köpte Natacha ytterligare 5.5 hektar, denna gång i Crozes-Hermitage där hon växte upp. Där producerar hon idag en röd Crozes-Hermitage gjord på 100% syrah och sedan 2012 också en vit Crozes-Hermitage som är en 50/50 blandning av Marsanne och Rousanne.

Redan från starten valde Natacha att odla enligt naturliga och biodynamiska principer och har undvikit traditionella metoders konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Marken hon köpte hade dock tidigare utsatts för både kemisk gödsel och besprutning. Omställningen från det gamla, till det nya, mer hållbara var ändå inte svår, menar Natacha Chave, och att vinrankorna idag, mer än 10 år efter skiftet, producerar så högkvalitativ frukt utan onödiga, naturfrämmande medel bådar gott både för kommande årgångar och kommande generationer.

Natacha Chave gör själv allting på gården och i vineriet; från beskärning av rankorna i vingården, till skörd och själva vinifieringen. Trots sin ödmjuka och charmerande lite blyga utstrålning, lyser hennes energi och kunnighet igenom, och övertygar om att detta är en modern vinmakare som kommer att finnas med på topplistan över Rhone-dalens mesta kvalitetsproduceter under många år framöver.

Viner från Domaine Aléofane – Natacha Chave